kontakt
kontakt
nápověda
nápověda
pravidla bazaru
pravidla bazaru
moje inzeráty
moje inzeráty
hledat inzerát
hledat inzerát
vlozit inzerat
vložit inzerát

pravidla bazaru

Vymezení pojmů:

 • Provozovatel - fyzická osoba, Radoslav Niče se sídlem Rapotín, Nová 345, IČ: 76078396, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Šumperk
 • Server - internetové stránky bazaru umístěné na adrese https://www.top-bazar.cz
 • Uživatel - každá fyzická či právnická osoba, která využívá služeb Serveru
 • Inzerent - uživatel, který vkládá (vložil) inzerát do Serveru

Inzerující:

 • Inzerující při vkládání inzerce stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami.

Inzerce:

 • Veškeré služby Serveru jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost, např. zviditelnění inzerátu pomocí SMS zprávy.
 • Server je určen zejména pro soukromou inzerci. Vložena může být i komerční inzerce, musí být ovšem inzerován konkrétní produkt, nikoliv firma jako celek.
 • Vkládané inzeráty nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 • Je zakázáno:
  • Inzerovat multilevel systémy, pyramidové hry, letadla, podvodné systémy.
  • Inzerovat systémy, které nabízejí bezpracné výdělky.
  • Inzerovat inzerci půjček, finančních produktů či oddlužení.
  • Inzerovat kopírování letáků, dopisů, vkládání letáků do obálek...
  • Kopírovat stejný inzerát do více kategorií najednou.
  • Vkládat inzeráty do jiných kategorií, než do kterých správně patří.
  • Vkládat do inzerátu HTML značky.
  • Inzerovat firmy nebo www stránky (inzerovat je možné pouze produkt).
  • Inzerovat erotické inzeráty.
 • Platnost inzerátu je max. 2 roky. Pokud Inzerent inzerát neodstraní před uplynutím platnosti inzerátu, inzerát přejde do tzv. veřejného archivu - takovýto inzerát již nebude dohledatelný z vyhledávání bazaru ani z kategorií a je možné k němu přistoupit pouze po zadání přesné URL adresy inzerátu (u takovýchto inzerátů již není možné Inzerenta kontaktovat). Ve veřejném archivu se inzerát nachází max. 15 let, následně je z bazaru odstraněn. Inzerent však může kdykoli inzerát odstranit sám pomocí hesla, které po registraci obdrží na uvedeném e-mailu.

Provozovatel:

 • Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za:
  • Zneužití dat uvedených uživatelem v inzerátu nebo získaných ilegálním proniknutím do systému provozovatele.
  • Zneužití služeb serveru třetími stranami.
 • Provozovatel si Vyhrazuje právo:
  • Mazat inzeráty, které podle něj nesplňují podmínky inzerce a to bez nároku na vrácení poplatku za nadstandardní služby (např. zvýraznění inzerátu).
  • Zasílat informační sdělení na e-mailovou adresu inzerenta.
  • Upravovat inzeráty bez upozornění uživatele.
  • Měnit podmínky a služby serveru.

Zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zcela v souladu s platnou legislativou. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů je uvedeno v samostatném na adrese https://www.top-bazar.cz/ochrana-osobnich-udaju/.